Praktische info

WACHTDIENST

Help! Een dokter van wacht nodig?
Tijdens de week?
Elke nacht is er een arts van de huisartsenkring Hemiksem-Schelle-Niel van wacht. U kunt de wachtarts contacteren op 03/887.13.23 Tijdens het weekend?
Huisartsenwachtpost N16 te Puurs bereikbaar op Tel nr 03/886.16.16 Elke patient mag zich , indien mogelijk ook naar de wachtpost te Hoboken begeven voor een raadpleging Tel 03/828.09. 09

 


VOORSCHRIFTEN

Vervolg voorschriften kunnen telefonisch worden geregeld ,maar af en toe is het zeker nuttig om op consult te komen vb voor opvolging bloeddruk , diabetes , nierinsufficientie enzoverder .


Dr Berghmans, Dr  Gijbels ,Dr Avonts en dr van Jole

 


BLOEDNAMES

Voor een bloedname kan U ook via deze website een afspraak maken. Deze kunnen elke dag gepland worden tussen 9.00 en 9.30u.

Indien U ook een ECG (elektrocardiogram) nodig heeft als voorbereiding op een operatie, gelieve hier in de voormiddag voor te bellen . Meestal zal dr Avonts dit inplannen .

 


GLOBAAL MEDISCH DOSSIER 

Het GMD is het medisch dossier dat uw arts over u bijhoudt.

Dit dossier bevat:
gegevens over uw gezondheidsgeschiedenis
sociale en administratieve gegevens
verslagen van labo, specialisten en ander zorgverstrekkers
gegevens over de gevolgde behandelingen
gegevens over de genomen medicatie
Op basis van het GMD heeft de arts een totaalbeeld over uw gezondheidstoestand en kan hij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met elkaar. De huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw GMD. Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisarts draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid. Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing op maat te organiseren. Dankzij het GMD wordt de communicatie tussen de specialist en de andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd. 

Bij verhuis of wijziging van huisarts kunt u vragen om het dossier door te geven aan de nieuwe huisarts. 

TARIEVEN

Alle verstrekkingen worden via derde betaler verrekend. .De patiënt betaalt dus enkel de remgelden 1 ,4  of  6  Euro

Betaling  : contant of via bankapp / Payconiq

Bij hechtingen , kleine heelkundige ingrepen wordt hechtmateriaal e d. extra aangerekend.
Infiltraties niet terugbetaalde medicatie ( vb Hyaluronzuurinfiltraties ) worden extra aangerekend .

Gelieve telkens Uw ID-kaart mee te brengen op raadpleging.VAKANTIE

De huisartsen Dr Berghmans , Dr Gijbels en Dr van Jole  vervangen elkaar tijdens vakantieperioden zodat telkens de dokter beschikt over Uw volledig dossier .

 


 


VERTEGENWOORDIGERS

Vertegenwoordigers van de farmacie (en andere) kunnen een afspraak boeken via de het agendasysteem "Introlution" op de daarvoor voorziene slots op donderdag middag .

In samenwerking met PraktijkCoach